Eksen Sağlık Bir Sen İstanbul İl Temsilciliği ”Sağlık Hukuku Sempozyumu” na Katıldı.

Eksen Sağlık Bir Sen Genel Başkan Yardımcısı Sayın Esat Kömusluoğlu ve Eksen Sağlık Bir Sen İstanbul İl Temsilcisi Sayın Ufuk Bektaş, T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İstanbul Bakırköy Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından organize edilen “SAĞLIK HUKUKU SEMPOZYUMU” na katılmışlardır.

Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonunda 29 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilen sempozyumda;

Yeditepe Üniversitesinden Prof. Dr. Sultan Uzel Türk tarafından “Sağlık Hakkının Anayasal Boyutları”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Sayın Prof. Dr. Tufan Öğüz tarafından “Hekim, Hasta, Hastane ve İlişkilerinin Hukuki Dayanağı”, ”Tıbbi Uygulamadan Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğu”, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Görevlisi Sayın Doç. Dr. Kadriye Yaşar tarafından “Sağlık Personelinin Hakları ve Hak Arama Yolları”, İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Üyesi Hukukçu Sayın Doç. Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu tarafından “ Hekimin Yükümlülükleri”, ”Malpraktisten Korunma ve Etkin Savunma Stratejileri”, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Hukuk Müşaviri Sayın Av. Cahid Doğan tarafından “Hastanın Yükümlülükleri”, Türk Oftalmoloji Derneği Hukuk Müşaviri Sayın Av. Ayşe Nur Yüzbaşıoğlu tarafından “Hastanenin Yükümlülükleri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ABD Öğretim Üyesi Sayın Doç. Dr. İbrahim Dülger tarafından ” Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Ceza Sorumluluğu”, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fak. Adli Tıp ABD Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Erdem Özkara tarafından “ Malpraktis ve Komplikasyon Ayrımı”, Yargıtay 12. Ceza Dairesi Üyesi Sayın Gürsel Yalvaç tarafından “ Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Ceza Sorumluluğunda Yargıtay Karar Örnekleri”, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Ahmet Kütük tarafından “ Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Tazminat Sorumluluğunda Yargıtay Karar Örnekleri”, Danıştay 10. Dairesi Üyesi Sayın Mahmut Ersert tarafından “Tıbbi Uygulama Hatalarından Kaynaklanan Danıştay Karar Örnekleri” konularında sunumlar gerçekleştirdiler.

 

Ufuk BEKTAŞ

EKSEN Sağlık Bir Sen

İstanbul İl Temsilcisi

 Okunma Sayısı : 5079         22 Haziran 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 982745

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.