Hamile Personel 7,5 Saatten Fazla Çalıştırılamaz

 Malumunuz olduğu üzere İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30/06/2012 tarih ve 28339 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Mezkur Kanunun kapsam başlıklı 2 inci maddesi “Kamu ve Özel Sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin işverenleri ile ….” demektedir. Yine mezkur kanunun 30 uncu Maddesine dayandırılarak“Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartları ile Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına dair Yönetmelik” 16/08/2013 tarih 28737 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mezkur Yönetmeliğin çalışma saatleri başlıklı 9. Maddesinde “gebe ve emziren çalışan günde yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz” denilmektedir.

Her ne kadar mezkur Yönetmeliğin  uygulamada öncelik başlıklı 5. Maddesinin 1 inci fıkrası “Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında öncelikle çalışanın tabi olduğu ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınır” denilse de aynı maddenin 2 inci fıkrasında “6331 sayılı Kanun kapsamında olup kendi özel mevzuatlarında hüküm bulunmaması halinde çalışanlar açısından bu yönetmelik hükümleri uygulanır” denilmektedir.

Bu itibarla; Sağlık çalışanlarının tabi olduğu 657 sayılı DMK da yukarıda bahse konu mezkur Yönetmeliğin 9. Maddesinde geçen “gebe ve emziren çalışan günde yedibuçuk saatten fazla çalıştırılamaz” maddesinde geçen gebe ile alakalı herhangi bir hüküm bulunmaması dolayısı ile bayan sağlık çalışanlarımızın gebelik hallerinde yedibuçuk saat çalıştırılıp çalıştırılamayacağı hususunda, Hukukçularımızla yaptığımız istişareler neticesinde bu konuda ortaya çıkan mağduriyeti ortadan kaldırmak üzere kurumlarla irtibata geçmiş bulunmaktayız.

 

 Okunma Sayısı : 5054         11 Kasım 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 141217

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.