Sağlık Çalışanları Yıpranıyor !

 Günümüz dünyasında önlenemez  bir şekilde artan stres;  iş, aile ve sosyal yaşamı önemli derece etkileyen ve tükenmişlikle sonuçlanan bir hastalıktır.

Sağlık çalışanları tarafından sunulan hizmet kalitesini olumsuz yönde etkileyen birincil sorun strese bağlı tükenmişliktir. Bu durum sağlık hizmeti sunanlar kadar hizmeti alanları olumsuz etkilemekte ve sağlık sistemini sorunlu hale getirmektedir.

Bu yüzden çalışma ortamları yapılandırılırken, tükenmişliği önleme ve stresle başa çıkma yöntemlerine dair stratejilerin geliştirilebilmesi, sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeylerinin artırılmasına yönelik uygulamaların hayata geçirilmesi, tüm bu sürece çalışanların ve kurum yöneticilerinin dahil edilmesi gerekmektedir.

Bu noktada Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık hizmeti sunan Üniversitelerin yönetimleri ortak hareket etmelidir.

Ülkemizde sağlık çalışanlarının ağır iş yükü ile birlikte maruz kaldıkları fiziki ve çevresel  sorunların olumsuz psikolojik etkileri  ortadadır. Bunlar özetle,  uzun süreli çalışma, aşırı iş yükü, zaman baskısı, zor ya da karmaşık görevler, yetersiz dinlenme aralığı, iş stresi, uzun süre ayakta kalma, uykusuzluk, beslenme dengesizlikleri  gibi riskler ve benzeri  saymakla bitmeyecek olumsuzluklardır .

Eksen-Sağlık-Bir-Sen olarak, daha önce de ifade ettiğimiz gibi, Sağlık kurumları 24 saat üzerinden ve kesintisiz hizmet veren kuruluşlardır. Bu kurumlarda çalışan tüm sağlık çalışanları mesai saatleri süresince radyasyon, kimyasal ve biyolojik ajanlar, delici ve kesici alet yaralanmaları, kas- iskelet sistemi sorunları, stres gibi mesleki risk faktörleri taşıması yanında  hayatı tehdit edecek saldırılara uğramaktadırlar. Tüm bu sıkıntılar da açıkça sağlık çalışanlarının riskli bir meslek grubuna mensup olduklarının kanıtıdır. Öyle ki bu risk çoğu zaman sağlık çalışanlarının hayatını tehdit edecek düzeylere ulaşmaktadır.

Sağlık çalışanları özveri, sabır, anlayış, hoşgörü kavramlarını içinde bulunduran mesleklerini layıkıyla yerine getirmektedirler. Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin birey, aile ve toplumun sağlığını geliştirmek için çalışmaktadırlar.

Bir toplumun sağlıklı olmasının en birincil koşulu parasını yani finansını elinde bulundurmasıyla mümkündür. Yani  ekonomik bağımsızlık ve güçlü bir ekonomi tüm sorunlarla mücadele için olmazsa olmaz şartlardan ilkidir. Devlet adına çalışan memurların ekonomik ve sosyal açıdan desteklenmeleri, hizmet sunarken ekonomik kaygılardan sıyrılmaları anlamına gelecek ve iş ortamında huzurun kapılarını aralayacaktır.

Anayasanın 49. Maddesine göre; ‘ Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet , çalışanlarının hayat seviyesini yükseltmek, çalışma hayatını geliştirmek için çalışanları korumak, çalışmayı desteklemek ve işsizliği önlemeye elverişli ekonomik bir ortam yaratmak için gerekli tedbirleri alır.’ Denmektedir.

 Anayasanın bu maddesinden de anlaşılacağı gibi çalışma hakkının bir gereği olarak devlet çalışanların hakkını korumak ve gözetmekle yükümlüdür.

Toplumumuz şunu çok iyi bilmelidir ki Sağlık Çalışanları meslek hayatları boyunca, görevlerini icra ederken karşılaştıkları onca olumsuzluğa ve riske rağmen,  görevlerini  büyük bir özveri ile yerine getirmektedirler. Bu nedenledir ki  her türlü sosyal ve ekonomik iyileştirmeyi ziyadesiyle hak etmektedirler.

Eksen Sağlık Bir Sen olarak Sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarımızın, görevlerini yerine getirirken   ekonomik, sosyal  ve psikolojik açıdan yıpranmışlığını, yıpranma payı ve erken emekliliğin hakkımız olduğu gerçeğini, çalışma koşulları ve sosyal haklarımızın iyileştirilmesi gerektiğini sürekli dillendirerek gündemden düşürmeyeceğimizin bilinmesini istiyoruz.

Saygılarımızla…

EKSEN-Sağlık-Bir-Sen Yönetim Kurulu Adına

Hakan ŞAHİN

Genel Başkan Yardımcısı (Mali Sekreter)

 

 Okunma Sayısı : 2898         19 Ocak 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 704955

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.