Sağlıkta Şiddet Devam Ediyor

HAKKIMIZDA / GENEL MERKEZ HABERLERİ

Sağlık çalışanları uzun ve meşakkatli bir eğitim süreci sonunda, halkın sağlığını korumak ve hastalara şifa olmak için özveriyle görevlerini icra etmektedirler. Bir yandan yoğun iş yükü, uzun çalışma saatleri, şiddet, mobing, performans uygulamaları gibi olumsuz koşullarla mücadele ederken, bir yandan da en iyi sağlık hizmetini sunabilmek için cansiperane çırpınmaktadırlar.
Toplumda şiddeti sorun çözme aracı olarak gören bir zihniyet oluşmuş, bu durum sağlığa da sirayet ederek, sağlık çalışanları görevlerini icra ederken şehit edilmeye varan çeşitli şiddet eylemlerine maruz kalmış ve kalmaktadırlar. Ne yapılan yasal düzenlemeler, ne güvenlik uygulamaları ne de şiddetin önlenmesine yönelik diğer uygulamalar bir fayda sağlamadığı gibi, sağlıkta şiddet vakaları giderek artış göstermiştir. 
Haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz olarak, toplumun sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için çaba sarf eden sağlık çalışanlarının görevi başında şiddete uğraması şaşırtıcı olduğu gibi, asla kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur.
Sağlık temel bir insan hakkıdır. Bayrağı altında yaşayan her insana, en iyi ve kaliteli sağlık hizmeti sunmak sosyal devlet olmanın bir gereğidir. Fakat bunun yanında sağlık çalışanlarının da sosyal devletin bir ferdi olduğu unutulmamalıdır. Sağlık hizmeti alanları mutlu ederken, fedakârca çalışan hizmet sunucularını da aynı değerde memnun etmek sosyal bir hukuk devletinin görevidir. Bir kesimi memnun etmek uğruna başka bir kesimin ezilmesi adalet ve hakkaniyetle bağdaşmaz.
Sağlıkta dönüşüm Programıyla birlikte, önemli reformlar yapılmış, hasta memnuniyeti önemli ölçüde artırılmıştır. Fakat ikinci plana atılan, istihdam başta olmak üzere, çalışan sağlığı ve güvenliği, toplumun sağlık bilincinin geliştirilmesi, sağlık kurumlarının personel ve modernizasyon ve yönetsel sorunları gibi problemler, sağlıkta şiddetin en önemli sebepleri olarak ortaya çıkmaktadır.
Sağlıkta şiddetin önlenebilmesi için; Bakanlık, sivil toplum kuruluşları ve toplumun önder şahsiyetlerinin de yardımıyla farkındalık oluşturmak adına çalışmalar yaparak topyekûn bir bilinçlendirme hareketi başlatılmalıdır. Yazılı ve görsel basın reyting kaygısından uzak, elini taşın altına koymalı, tarafsız ve bilgilendirici, şiddeti engelleyici yayınlar yapmalı, sağlık muhabirliği alanında uzman kişilerce yapılmalıdır. bu yollarla toplum şekillendirilerek, şiddeti tasvip etmeyen yanı güçlendirilmelidir.
Toplum hasta haklarının yanında hasta sorumlulukları konularında da bilinçlendirilmeli, muayene önceliği, acil sağlık hizmetinden kimlerin faydalanabileceği, ambulansa ve tahlil sonucu bekleme süreleri gibi konularda yeterli bilinç kazandırılmalı, sağlık okuryazarlığı asgari düzeyde sağlanmalıdır. Sağlık personeline hasta iletişimi, şiddetle karşılaşıldığında nasıl önleneceği ve sonlandırılacağı konularında eğitimler verilmelidir.
Personel yetersizliği şiddetin en önemli nedenlerinden biridir. Sağlık personeli istihdamı ile ilgili ciddi çalışmalar yapılıp, adımlar atılmalıdır. Personel dağılımı gözden geçirilmeli, insan kaynakları planlaması yeniden yapılmalıdır.

Güvenli bir ortamda çalışmak sağlık personelinin en doğal hakkıdır.  Eksen Sağlık-Bir-Sen olarak, çalışanların motivasyonu ve hizmet kalitesini direkt etkileyen ve toplumumuz adına utanç kaynağı olan sağlıkta şiddet konusunda üzerimize düşen ne varsa yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Bundan sonra da temsil ettiğimiz kitlenin her türlü sorun ve sıkıntılarını dile getirmeye ve çalışanın, emeğin yanında olmaya devam edeceğiz.

Arif Yaşar
Genel Başkan

 Okunma Sayısı : 2616         28 Temmuz 2017

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 625910

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.