Döner Sermaye Ek Ödemeleri Emekliliğe Yansıtılmalıdır.

Sağlık hizmetlerini sunuş biçimleri ülkelerin sosyo-ekonomik kalkınmışlık düzeyini belirleyen önemli göstergelerdendir. Sağlık kuruluşlarında hizmet sunulan toplumun, sağlık ihtiyaçlarının karşılanması ve hizmet kullanıcılarının memnun edilmesi kurumsal başarı ve rekabet gücü açısından kaçınılmazdır.

Kaliteli sağlık hizmetinin sunulması sağlık çalışanlarına bağlıdır. Dolayısıyla da sağlık çalışanlarının öneminin yadsınamaz bir gerçek olduğu ortaya çıkmaktadır. Sağlık çalışanlarına ne kadar çok önem verilir ise sağlık hizmeti de o kadar verimli olur.

Sağlık hizmetlerinde memnuniyetten bahsedebilmek için hasta memnuniyeti yanı sıra çalışan memnuniyetinin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Sağlık çalışanlarının memnuniyeti kalitenin sürdürülebilirliği açısından önemli bir unsurdur.

Sağlık çalışanlarının memnuniyet düzeylerinin artırılmasını sağlayacak en önemli etken eşit ücret dağılımıdır. Aldıkları yetersiz ücretler ile geçinmeye çalışan sağlık çalışanları, emeklilik vakti geldiğinde alacakları emeklilik maaşları ile geçim sıkıntısına düşmektedir.

25 yıl üzerinde 1. derecenin 1. kademesinden emekli olan, bir hekim ortalama bin 750 TL, sağlık personeli ortalama bin 350 TL, memur ortalama bin 250 TL, hizmetli ise ortalama bin 100TL emekli maaşı almaktadır. Ayrıca bin 350 TL brüt maaş alan ve 35 yıl çalışan bir işçi 104 bin TL emekli ikramiyesi alırken bin 350 TL brüt maaş alan ve 35 yıl çalışan bir memur 48 bin TL emekli ikramiyesi almaktadır. Bu uygulama Anayasanın 2. maddesinde vurgulanan “Sosyal Devlet” gerekse 10. maddesinde belirtilen “Kanun Önünde Eşitlik” ilkelerine aykırı bir durumdur.

Sağlık çalışanları emekli olduklarında maaşının %50 sini kaybediyor. Döner sermayenin emekliliğe yansıtılmaması nedeniyle gelirlerinde oldukça ciddi bir azalma oluyor. Geçinememe korkusu nedeniyle bugün emekliliğe hak kazanan sağlık çalışanları, istemelerine rağmen emekli olamamakta ve çalışmaktadırlar. Sağlık çalışanlarını bu sorundan kurtarmanın tek yolu ise döner sermaye ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılmasıdır.

Eksen Sağlık Bir Sen olarak; çalışma süreleri boyunca hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarının yıllar boyu gösterdikleri anlayış, hoşgörü, sabır ve emeğinin karşılığının yoksulluk sınırının altında, açlık sınırına yakın bir ücretle hayatını devam ettirme olmadığının bilincinde olduğumuzu belirtiriz.

“Çalışanlar kalpsiz birer makina topluluğu değildir, insanlar ne kadar nitelikliyse, beklentileri de o kadar yüksektir...’’

Saygılarımla…

 

Eksen-Sağlık-Bir-Sen

Abdurahman Erul

Genel Başkan Yardımcısı 

 Okunma Sayısı : 3261         27 Ocak 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 982627

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.