Örgütler İhtiyaçtan Doğar

    Örgütler insanların çeşitli nitelikteki ihtiyaçlarını temin ederler. Bundan dolayı insanlar var oldukça etrafları örgütlerle çevrilmeye devam edecektir. Örgütlerin hayat bulmasındaki en genel şartların başında karşılıklı yardımlaşma ve güç birliği yapma isteği gelmektedir. İnsanlar tek başlarına gerçekleştiremedikleri işlerini, özlemlerini ve ideallerini diğer insanlarla güç birliğine giderek gerçekleştirirler. Böylece örgütlerde hayat bulmuş olurlar. Yani örgütler içinde doğdukları ve büyüdükleri çevrenin ürünüdürler. Çevre örgüt ilişkisi karşılıklı etkileşim ve bağımlılık çerçevesinde örgütlerin gelişimini, işlevselliğini ve değişimini beraberinde getirmektedir. Gerek çevre gerekse örgüt olsun ikisinin de en önemli başat unsuru “insan”dır. İnsan faktörü örgütsel yapılanmaların hem özü hem mamulü hem de tüketicisidir. Bu noktadan hareketle denilebilir ki insanın merkezinde konumlanmadığı bir örgüt yapısı diğer bir ifadeyle üyesinin duygu ve düşünce dünyasında soyutlanmış bir örgüt sağlıklı işlevler yerine getiremez. Örgütün hedef ve değerleri ile müntesibinin hayattan beklentileri ve idealleri arasında mutlaka bir bağlantı olmalıdır.

Örgüt konusuna memur sendikaları açısından baktığımızda sağlık ve sosyal hizmetler sendikalaşma oranının %74 civarında olduğunu görmekteyiz. Yani %26’lık gibi azımsanmayacak bir oran halen sendikasızdır. Bunun çok farklı sebepleri olmasına rağmen kanaatimce ana sebeplerin başında hem ülkemizdeki istikrarsız demokrasi gelişiminin insanlara verdiği taraf olmanın mutlaka ödenecek bir bedeli vardır algısı hem de sendikaların işlevine yönelik olarak var olan güvensizlik algısı gelmektedir. Bütün bu olumsuzluklara rağmen sendikalı olanların içindeyse bulunduğu sendikanın işlevinden rahatsız olan birçok üyenin bulunduğu ve sendikasını sorguladığı ortadadır. Ancak üyeliğini ideolojik kaygılar veya arkadaş hatırına ya da mahalle baskısı nedeniyle devam ettirdiği bir tespit olarak gözükmektedir. Böyle karmaşık bir tabloda EKSEN Sağlık Bir Sen olarak alana çıkmanın ve bir yer edinmenin zorluğunun farkındayız. Ancak ekip olarak bu zorluğun üstesinden gelebilecek cemiyetçilik tecrübesine ve enerjisine sahip olduğumuz kanaatindeyiz.

Hakkı hakikati ifade etmenin her zaman bir zorluğu ve riski olmuştur. Dik durmanın, doğru gitmenin, düz yaşamının zorluğu mutlaka olacaktır. Azlık çokluk, büyüklük küçüklük izafi kavramlardır. Meseleye nereden baktığınızla alakalıdır. Bir toplumda her daim hakkı ve hakikati ifade edecek bir topluluğa mutlaka ihtiyaç vardır. İnşallah EKSEN, Hz. Peygamberin (sav) kurduğu “Hılful Fudul/Erdemliler Birliği” gibi hakka ve hakikate dayanarak, Ahi Evran’ın kurduğu Ahilik teşkilatı gibi uhuvveti ve kardeşlik hukukunu örgüt işleyişine hâkim kılarak, kamu çalışanlarının hem özlük ve ekonomik hem de sosyal ve kültürel haklarının genişlemesine yönelik nitelikli hizmetler sunacaktır. Tabiî ki gayret bizden başarı ve tevfik Yüce Yaratandır.

EKSEN SAĞLIK BİR SEN GENEL MERKEZ

 

 

 Okunma Sayısı : 2765         03 Mart 2015

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 598991

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.