Memurun İş Güvencesine Dokunamazsınız

HAKKIMIZDA / GENEL MERKEZ HABERLERİ

Ülkemizde memurların çalışma şartları  ve verimlilikleri sık sık gündeme gelen bir meseledir. Her fırsatta toplum nezdinde çalışmayan, bulunduğu mevkiyi suistimal eden bir memur görüntüsü yaratılmak istenmektedir. Bu görüntü  mesai kavramı olmayan sağlıkçı kamu çalışanları için daha vahim bir noktadadır. 

Son günlerde memurların çalışma ve kadro rejimleri ile ilgili ortaya atılan yeni iddialar oldukça vahimdir. Gündeme getirilen düzenlemeye göre memurun iş güvencesi ortadan kalkacak, 5 yıllık sürelerle kadrosunun yenilenmesi amirlerinin onayına bırakılacaktır. Söz konusu bu düzenleme memurun çalışma şartlarını iyileştirmeyecek ve beklenen verimliliği ortaya çıkarmayacaktır. Söz konusu düzenlemenin  hayata geçirilebilmesi için öncelikle memleketimizde iş ahlakının yerleşmiş olması gerekmektedir. Sağlık kuruluşlarındaki idarecilerin yüzde doksan dokuzunun malum sendika üyesi olduğu, mülakatla işe alımlarda ehliyet ve liyakat kriterlerinden ziyade "bizden olsun" mantığının takip edildiği memleketimizde söz konusu düzenlemenin yapılması ciddi sıkıntıları beraberinde getirecektir. Bu düzenlemenin  uygulanması noktasında  idari mekanizma ne kadar iyi niyetli davranmaya çalışırsa çalışsın alt kademedeki  yöneticiler işgüzar bir davranış sergileyerek kendi  zihniyetlerine uygun görmedikleri memurların çalışma hakkını ellerinden alabileceklerdir. Bu durum toplum vicdanında büyük yaralar açacaktır.

Çalışanların  verimliliğini artırmak için takip edilmesi gereken yöntem  ceza ve tehdit olduğu müddetçe beklenen verimlilik elde edilmeyecektir. Hâlbuki kişilerin motivasyonunu  artırmak için takip edilecek  daha yapıcı yöntemler vardır. Bugün bütün çoğunluğu yoksulluk sınırında veya altında maaş  alan memurların özlük haklarında iyileştirmeler yapılması, bu kimselerin verimliliklerini artırabilecek en önemli yöntemdir. Kişinin kendini  geliştirmesi ve gerçekleştirmesi  için  içinde bulunması gereken en basit sosyal  aktivitelerden bile maddi gerekçelerle  mahrum  kalan memurlar iş yerlerinde mutlu olmadıkları için sağlıklı bir performans ortaya koyamamaktadırlar. Bu durumu tedavi etmek için memurların özlük haklarında iyileştirmelerde bulunmak  yerine baskı ve tehdit unsurunu kullanmak insanlık onuruna terstir. Bu mesele tüm memurları ilgilendirdiği için, memur sendikaları tarafından oluşturulacak  bir komisyon tarafından incelenmeli ve kimse mağdur edilmeden yapıcı bir şekilde çözülmelidir.

Eksen Sağlık Bir Sen olarak  söz konusu uygulamayı doğru bulmadığımız ancak bu meseleyi çözmek için atılacak her türlü yapıcı  adımları da destekleyeceğimizi kamuoyuna saygılarımızla  bildiririz.

EKSEN Sağlık Bir Sen
Genel Merkezi

 Okunma Sayısı : 3362         24 Şubat 2017

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 786763

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.