Sağlıkçılar Meslek Odası İstiyor

Ülkemizde sağlık hizmetlerinin sunumunda yer alan aktörler, sadece hekimlerle sınırlı değildir. Hekim dışı sağlık personelleri hem işlevsel hem de sayısal olarak önemli bir yere sahiptirler.

Fakat her ne hikmetse hekim arkadaşlarımıza tanınmış olan mesleki oda ve birlik kurma, oda ve birliklere üye olma  hakkından mahrum tutulmuşlardır.

Eksen-Sağlık-Bir-Sen olarak Hekim dışı Sağlık Personellerinin mesleki oda ve birlik kurma, kurulan oda ve birliklere üye olma hakkının tanınması, öncelikli taleplerimiz arasındadır.

Bu konuda yaptığımız araştırmalar neticesinde TBMM bünyesinde CHP Muğla Milletvekili Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu Üyesi Sayın Prof. Dr. Nurettin DEMİR tarafından 09/03/2012 tarihinde  Sağlık Personeli Meslek Odası Birliği Kanun Teklifi  verilmiş  ve 27/03/2012  tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonuna gelmiştir.

Geçen süre zarfında komisyonda görünen teklifi inceleyecek olursanız  sanırım konunun ehemmiyetini daha da iyi kavrayabilirsiniz.

Eksen-Sağlık-Bir-Sen olarak Hekim dışı Sağlık Personelinin mesleki Oda ve Birlik kurabilme ve kurulan Oda ve Birliklere üye olabilme hakkını savunduğumuz için, ayrıca  Sayın Milletvekili Prof. Dr. Nurettin DEMİR Bey tarafından bir kanun tasarısının TBMM sunulmuş olduğundan kendileri ile irtibata geçtik ve bu mevzuda gösterdikleri hassasiyet için kendilerine Sağlık Çalışanları adına teşekkürlerimizi sunduk.

Kanaatimiz odur ki  bu durum Hekim dışı Sağlık Personeli için gelecek güzel günlerin anahtarı olacaktır.

Eksen-Sağlık-Bir-Sen olarak Sayın Milletvekili Prof. Dr. Nurettin DEMİR’in sunmuş olduğu Kanun Teklifini destekliyoruz. Öyle ki bu teklif üzerine TBMM bünyesinde Grubu bulunan AKP,MHP ve CHP Milletvekillerimizden de Hekim dışı Sağlık Personelleri adına  bu tasarıya destek arayışlarımız sürecektir.

TTB Kanununda  Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icraya yetkili olup da sanatını serbest olarak yapan veya meslek diplomasından istifade etmek suretiyle resmi veya özel görev yapan tabiplerin katıldığı Türk Tabipleri Birliği; tabipler arasında mesleki deontolojiyi ve dayanışmayı korumak, tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur denilmektedir.

Demek oluyor ki Hekim dışı Sağlık Personeli de mesleklerini kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak amacıyla kurulmuş kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş olan Oda ve Birlik kurma, kurulan Oda ve Birliklere üye olma hakkına sahip olmalıdırlar.

 

Eksen-Sağlık-Bir-Sen

Arif YAŞAR

Genel Başkan

 Okunma Sayısı : 3337         02 Mayıs 2014

Yorumlar

Yorum Yap

Adınız Soyadınız

Girilecek rakam : 844887

Lütfen yukarıdaki rakamları yazınız.